top of page
< Back

TAITEEN SULATTAMO: RIISUTTU ELÄMÄ

Taiteen Sulattamon Riisuttu elämä -esitys on suomen ensimmäinen kulttuurikokemusasiantuntijamenetelmällä valmistunut näyttämöteos.

Tuotanto on osa Taiteen Sulattamon Kaunis mieli-hanketta, jossa kulttuurin ja taiteen keinoin kerrotaan mielenterveystoipujan kokemusasiantuntijatarina yleisölle. KokoTeatterissa 3.-30.10.2018.

TAITEEN SULATTAMO: RIISUTTU ELÄMÄ

Riisuttu elämä tuo draaman kautta esiin mielen maailman. Mitä ihminen käy läpi silloin kun voimia ei ole? Entä kun tulee ajautuneeksi ulos yhteiskunnasta? Riisuttu elämä saa katsojansa pohtimaan yhteiskuntakelpoisuutta ja miettimään, miten olisi mahdollista elää sairaanakin onnellista elämää. Se on kuvaus yhteisön, ystävyyden, taiteen ja selviytymisen keinoista, jotka tukevat horjuvaa ihmistä ja johdattavat takaisin elämän syrjään kiinni. Vakavista lähtökohdistaan huolimatta teos on myös tarina toivosta ja siitä, että meillä jokaisella on mahdollisuus nousta selviytyjäksi.

Kuka tahansa meistä voi olla se, jonka mieli järkkyy ja se, joka tarvitsee apua selvitäkseen kohti parempaa huomista.

Esitys sisältää väliajan.
Emme suosittele esitystä alle 15-vuotiaille


Taiteen Sulattamo ry on mielenterveystoipujien ja muiden syrjäytymisvaarassa olevien eritysryhmien sekä taiteenalojen ammattilaisten vuonna 2013 perustama yhdistys. Sulattamon toiminta tähtää osallistujien mielen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan taitojen lisäämiseen taiteellisen ilmaisun ja osallisuuden kautta.

Taiteilijoille Sulattamo tarjoaa mahdollisuuden olla mukana yhteiskunnallisesti merkittävässä toiminnassa. Sulattamon taide puhuttelee ihmisiä ja pyrkii lisäämään ymmärtämystä elämän moninaisuutta kohtaan.
Taiteen Sulattamo tuottaa ammattitasoista kulttuuria ja taidetta yhdessä ammattitaiteilijoiden kanssa.

Sulattamo ehkäisee mielenterveystoipujien ja muiden erityisryhmien syrjäytymistä ja tukee heidän toipumistaan ja elämää tarjoamalla hyväksytyn ja vastuullisen roolin taideyhteisön sisällä ja sen edustajana. Sulattamossa mielenterveyden kokemusasiantuntijat, toisin sanoen kuntoutujat itse, saavat mahdollisuuden olla antavana osapuolena kaikkia hyödyttävässä mielenterveystyössä.

Taiteen Sulattamo on KokoTeatterin yhteistyökumppani, jonka erityistä osaamista ovat sosiaalisesti vahvistava teatterin tekeminen mielenterveyskuntoutujien omista lähtökohdista ja heidän parissaan. Taiteen Sulattamon kotisivut löydät tämän linkin takaa.

Kaunis mieli -hanketta tukee STEA – Sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustuskeskus

bottom of page