top of page
< Back

JONNA JÄRNEFELT: YLI RAJAN

Jonna Järnefeltin ja Jukka Nylundin musiikkiesityksessä pohditaan minkälaisissa hetkissä joudumme ylittämään itsemme. Esityksen laulut kertovat menettämisestä ja pelkojen kohtaamisesta, myös
uuden oppimisesta ja rajoittavien roolien pohtimisesta; siitä miten palkitsevaa on kun löytyy uusia voimavaroja ja miten hyvä on vaihtaa näkökulmaa. KokoTeatterissa 12.-17.11.2019.

JONNA JÄRNEFELT: YLI RAJAN

bottom of page